Marie-Jeanne

Even voorstellen

Ik ben Marie-Jeanne, 52 jaar en voormalig secretaresse. Na mijn burn-out in 2013 ben ik me al tijdens mijn herstel gaan focussen op wat ík belangrijk vind in het leven. Dat heeft er toe geleid dat ik het vak van secretaresse vaarwel heb gezegd en me ben gaan richten op het werken met- en voor mijn medemens. Inmiddels heeft dat geleid tot mijn specialisatie als Ervaringsdeskundige in de GGZ. Het allerliefst zet ik mij in rond de thema’s depressie en gedachten aan zelfdoding, maar kan ook mijn kwaliteiten en kennis inzetten op de gebieden van eetstoornissen, eenzaamheid en zelfbeschadiging. Ik werk zowel één op één met cliënten als in groepsverband. Daarnaast houd ik me graag bezig met het op allerlei manieren doorbreken van het taboe en stigma op deze thema’s, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting en workshops.

Wat kan ik voor een cliënt betekenen?

Mijn doel is in verbinding te komen met mensen, die op welke manier dan ook in hun leven te maken hebben met een (psychische) kwetsbaarheid en hen te begeleiden op een stukje van de weg die zij daarin bewandelen. In alle gevallen zullen we werken aan een stuk bewustwording en het krijgen van (meer) inzicht in je kwetsbaarheid. Ook het accepteren dat deze kwetsbaarheid er is komt aan bod en daar op aansluitend kijken we naar de praktische kant; hoe ga je hiermee om en wat kun je daadwerkelijk doen als het gaat om het bevorderen van herstel? Wat heb je nodig om in je kracht te komen en waar liggen jouw mogelijkheden en kwaliteiten voor de toekomst?

De nadruk van het stuk waarin ik je kan helpen ligt echt op het persoonlijke vlak, dus náást het gebied waarop de reguliere hulpverlening (zoals bijvoorbeeld huisarts, psycholoog of therapie) zich richt. Ik ben namelijk geen medicus, maar kan wél vanuit mijn eigen ervaring samen met jou het proces onderzoeken dat gaande is, en op verschillende manieren kijken naar wat jou kan helpen om terugval of herhaling te voorkomen. Denk daarbij dan bijvoorbeeld aan het opstellen van een persoonlijk plan om terugval te voorkomen. Ook gaan we onderzoeken wie jou het beste op welk moment kan ondersteunen en hoe (zowel op het professionele als het persoonlijke vlak). Waar kom je eventueel in contact met anderen die ook een kwetsbaarheid hebben, om ervaringen mee te delen, maar bijvoorbeeld ook om gewoon eens iets leuks samen te doen?

Wat kan ik voor de omgeving van een cliënt betekenen?

Ook aan naasten van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid kan ik ondersteuning bieden. Denk daarbij niet alleen aan gezinsleden, familie en mantelzorgers, maar ook aan vrienden, buren of collega’s. Zij zijn immers vaak een zéér belangrijke schakel in het leven van de cliënt. Ik kan ook hier inzicht geven in wat er kan spelen en handvatten en tips met de situatie om te gaan, zodat er meer begrip ontstaat en men zich meer actief betrokken voelt.

Tot slot

Naast de hiervoor genoemde activiteiten, verzorg ik tevens voorlichting, workshops en presentaties aan (semi-)professionals, al dan niet binnen de GGZ, maar ook op scholen, in buurthuizen, bij gemeentes en in het bedrijfsleven. Zo doorbreek ik het taboe op (psychische) kwetsbaarheden en maak ik het in alle lagen van de samenleving bespreekbaar. Ik merk dat hier grote behoefte aan is, vooral als het gaat om de onderwerpen zelfmoord en depressie. Ook hier ligt de focus op het verkrijgen van meer inzicht en het geven van praktische tips en handvatten voor als je hiermee te maken krijgt.

Ik ga daarbij graag met je in gesprek.

Hoe kun je me bereiken?

Dat kan via: marie-jeanne@ik-fullness.nl

 

 

 

%d bloggers liken dit: