Sally Maes

sally.maes@ik-fullness.be

Sally Maes gaat voor !K-Fullness in België de markt verkennen! sally.maes@ik-fullness.be

EVEN VOORSTELLEN

Een belangrijke inspiratiebron in mijn werk is mijn eigen ontwikkelingspad. Uit eigen ervaring weet ik wat het betekent om kwetsbaar te zijn en in een uiterst precaire of onzekere situatie terecht te komen op o.a. relationeel, financieel en juridisch vlak.

We leven in een wereld van extremen, hoge verwachtingen en razendsnelle verandering. We botsen allemaal wel eens op een zware tegenslag of hindernis.  We hebben of zoeken allemaal onze eigen manier om hier mee om te gaan.  Stel: je broer rookt al eens een joint om goed te kunnen slapen.  Je moeder drinkt al eens een extra glaasje na een hectische werkdag.  Je vriend vindt wekelijks ontspanning in het casino voor een pokertornooi en/of jij ...  Een verslaving ontstaat geleidelijk aan.  Dat maakt het vaak moeilijk om te merken of en in welke mate de drank, drugs, medicijnen en het gokken de controle over je leven aan het overnemen zijn. En wanneer loopt het fout?

Tegen beter weten in willen we optimist blijven. Maar wat als ons buikgevoel ons eigen gedrag of het gedrag van een dierbare in vraag stelt? Hoeveel is eigenlijk ‘te veel’ voor je gezondheid? Zou je beter af zijn met minder of helemaal zonder? Heb je alles nog onder controle? Wat als je als partner, ouder of familielid wel een probleem ziet, je zorgen maakt, last ervaart en zou willen dat uw naaste hulp zocht?  Negeer je dan je buikgevoel? Blijf je met je zorgen rondlopen?

 

Gaandeweg heb ik een affiniteit ontwikkeld voor verslavingszorg, dubbeldiagnose, de kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van een verslaving en in het bijzonder ook ondersteuning van de omgeving/naastbetrokkenen van personen met een afhankelijkheid.  Het heeft mij er ook toe gedreven om me de voorbije jaren meer maatschappelijk te gaan engageren en in te zetten als vrijwilliger bij de Vereniging voor alcohol- en andere drugsproblemen.

Verslaving is een thema dat we graag achter gesloten deuren laten plaatsvinden of (angstvallig) verborgen houden voor onze omgeving en de maatschappij. De druk die we hierbij (onbewust) op onze eigen schouders leggen is bijzonder groot.  Naarmate de druk groter wordt, neemt onze draagkracht af en onze draaglast toe.  Als situaties ontsporen of escaleren is dat vaak op momenten dat onze draaglast en psychische belasting zijn limiet bereikt. De berg ‘puin’ die je dan dient te ruimen, ook op persoonlijk vlak, lijkt dan onoverkomelijk.  Je eigen bootje rechthouden valt dan niet mee!
VISIE

Het is mijn missie om mensen zoals jij en ik te stimuleren, motiveren en enthousiasmeren om zo vroeg mogelijk en in het volste vertrouwen met jullie vragen, zorgen en problemen naar buiten te komen.  Durf in vertrouwen te praten over de zaken die verborgen zitten, zeker inzake verslavingsproblematiek!

Met empathie, respect, aandacht & dialoog komt er beweging en ga je op weg naar verandering.  Ik benader elke unieke situatie pragmatisch. Mijn hands-on mentaliteit zorgt dat er handvaten worden aangereikt waarmee je concreet aan de slag kan.

De moeilijkste momenten in mijn leven zijn mijn grootste leermomenten geweest.  Het leven schotelt je zaken voor en dwingt je soms letterlijk om in beweging te komen.  Telkens zet je een stapje verder. Je ontwikkelt, stapje per stapje, je komt steeds een stukje verder, een stukje dieper, soms ook een stukje pijnlijker.  De grootste verandering was leren kijken naar mijn eigen pijnpunten en hier mijn verantwoordelijkheid in nemen. Het proces dat dan op gang komt is een unieke ervaring.

Als (erkend) bemiddelaar in familiale zaken, gecertifieerd hulpverlener bij alcohol/drugs/medicijnen/gokken, systeemondersteuner bij verslavingsproblematieken en ervaringsdeskundige kan je bij mij terecht voor:

  • Trajectbemiddeling / Bemiddeling

Welke oplossingswegen zijn mogelijk?

Wens je een betere kijk op het hulpverleningslandschap? (In Vlaanderen – België – is een gedifferentieerd hulpverleningsaanbod aanwezig met zowel algemene als gespecialiseerde zorgmodules in de welzijns- en gezondheidszorg)

Welke soort hulpverlening past het best bij jou?

Zijn bepaalde onderwerpen in je gezin moeilijk bespreekbaar?

Is er sprake van terugkerende conflicten? Een bemiddelaar kan een gunstig klimaat creëeren om te (kunnen) onderhandelen en vervolgens tot duidelijke afspraken of akkoorden te komen.

 

  • Individuele begeleiding

Ervaar wat er mogelijk is als je niet met je twijfels, je vragen en bezorgdheden blijft rondlopen maar jezelf laat ondersteunen én versterken.

Zitten je gedachten, je gevoelens en je acties op één lijn?

Durf je te kiezen om grenzen te stellen?

Durf je (terug) voor jezelf te leven terwijl je ook zorgzaamheid creëert voor de ander?

Sta je in je eigen kracht of hoe vind je je kracht terug?

Hoe kan je tegenslagen ombuigen naar leermomenten, persoonlijke groei, en nieuwe uitdagingen?

Wat heb jij nodig? Welke stap is nu haalbaar?

Hoe ga je om met terugval?

Is psycho-educatie zinvol? Psycho-educatie beoogt het informeren van mensen met (risico op) een psychische problematiek en hun contextfiguren over de problematiek en de behandelingsaanpak.  Je verwerft kennis, inzichten en vaardigheden om beter om te gaan met problematisch gebruik.

Wens je een afspraak, meer info of heb je een vraag, contacteer mij via

sally.maes@ik-fullness.be

KBO nummer 0680.471.826

 

 

%d bloggers liken dit: